logoopen

kreska
Co oznacza communication inteligence
kreska
Kto za tym stoi

Komunikacja to proces polegający na wymianie informacji. Może się ona odbywać bezpośrednio między jej uczestnikami lub za pomocą medium.

Prawidłowy przebieg komunikacji, czyli zrozumienie przekazu, może zostać zaburzony, mamy wówczas do czynienia z tzw. barierami w komunikacji.

Inteligencja to właściwość umysłu związana z takimi umiejętnościami, jak abstrakcyjne myślenie, zrozumienie, komunikacja, rozumowanie, uczenie się, wyciąganie wniosków z doświadczeń, planowanie i rozwiązywanie problemów.

Inteligencja pochodzi od łacińskiego słowa intelligere - “rozumieć.”

źródło: www.wikipedia.org